Montaż na ogrzewaniu podłogowym

Montaż na ogrzewaniu podłogowym

Znakomitym rozwiązaniem na system ogrzewania podłogowego jest deska barlinecka. Jej warstwowa budowa oraz złącze Barclick pozwalają na zminimalizowanie odchyłek wymiarowych deski pod wpływem zmian cieplno-wilgotnościowych.

Układanie deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Rekomendujemy zatem skorzystanie z usług kompetentnych montażystów.

RODZAJ DREWNA
Na ogrzewanie podłogowe polecamy gatunki drewna o niskim współczynnikiem skurczu i rozkurczu, z długim czasem osiągania równowagi higroskopijnej. Takie właściwości posiadają gatunki egzotyczne: merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja. Nie polecamy natomiast buku, klonu, grabu i brzozy. Są to gatunki drewna o wysokim współczynniku skurczu, które bardziej reagują na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, co w połączeniu z jasnym kolorem drewna może uwidaczniać powstające szczeliny.

RODZAJ OGRZEWANIA
Dopuszcza się montaż deski barlineckiej na ogrzewaniu podłogowym zarówno w systemach wodnych jak i elektrycznych, wyposażonych w elektroniczne regulatory temperatury.

SPOSÓB MONTAŻU
Na ogrzewaniu podłogowym deska barlinecka może być montowana w systemie pływającym lub klejowym (fachowcy częściej rekomendują jednak system klejowy).

W systemie pływającym zaleca się stosowanie materiałów podpodłogowych o niskim współczynniku strat ciepła (np. tektura falista lub inny materiał rekomendowany do takiego systemu). W systemie klejowym zalecamy stosowanie kleju jednoskładnikowego poliuretanowo-silanowego.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
Ustawić ogrzewanie na kilkanaście dni przed montażem na 21°C na powierzchni posadzki.

Instalować w tej samej temperaturze zgodnie z instrukcją układania podłogi w systemie pływającym lub instrukcją klejenia deski barlineckiej do podłoża.

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z 21-dniowego wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż nie odbywa się natychmiast, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21 °C i w tej samej temperaturze instalować podłogę.

Jako materiał podkładowy w przypadku systemu pływającego nałoży stosować tekturę falistą, z uwagi na jej najmniejszy opór cieplny.

Aby drewno się nie paczyło, należy dopilnować, by w czasie układania wilgotność deski podłogowej nie wykraczała poza dopuszczalny zakres od 5% do 9%.

POSTĘPOWANIE PO MONTAŻU PODŁOGI
Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostaw ustawioną temperaturę 21°C nie krócej niż 48h. Następnie powoli zwiększaj temperaturę o 1 lub 2°C dziennie, aż do uzyskania optymalnej temperatury.

Nie podnosić temperatury powyżej 26°C na powierzchni podłogi.

UWAGA: Niezależnie od stosowanego systemu grzewczego, w pomieszczeniu MUSI być utrzymana wilgotność względna przez cały rok 45-60% i temperatura podłogi nie większa niż 26°C. Gwarancja firmy Barlinek S.A. nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowane temperatur wyższych niż dopuszczone.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby mata grzejna była ułożona równomiernie, pod całą powierzchnię podłogi. Zapobiegnie to nierównomiernej pracy drewna i zagwarantuje największy komfort użytkowania – brak zimnych biegunów na podłodze.

Zalecana wartość mocy jednostkowej maty grzejnej do 100W/m2.